Sva lica alfa lipoinske kiseline

Sva lica alfa lipoinske kiseline

Alfa-lipoinska kiselina (aLA) je normalno prisutna u ljudskom organizmu i ima značajnu ulogu u ćelijskom metabolizmu. Jak je antioksidans i smanjuje zapaljenske procese. Pored toga, aLA ima metaboličku ulogu tako što utiče na bolju potrošnju glukoze. Deluje povoljno na mikrocirkulaciju i periferne nerve. Novija istraživanja pokazuju i direktno dejstvo aLA na smanjenje bola.
Kliničke studije pokazuju jasnu efikasnost aLA u dozi od 600mg dnevno kod pacijenata sa dijabetesnom neuropatijom. Naime, aLA smanjuje simptome bolesti (pre svega, neprijatne osećaje u stopalima i šakama), ali utiče i na znake bolesti, uključujući neurološki i elektroneurografski nalaz. Pokazano je da je aLA potpuno bezbedna i nakon višegodišnje svakodnevne primene. Najčešća neželjena dejstva su blaga i uključuju mučninu, povraćanje i osećaj vrtoglavice. Jednom rečju, aLA je dokazano među najefikasnijim i najbezbednijim preparatima za lečenje neuropatskog bola kod dijabetesne neuropatije