Moćni cink i njegova dejstva

Moćni cink i njegova dejstva

Cink je bitan kofaktor više od 200 različitih enzima. Deluje kao antioksidans, jer je kofaktor najznačajnijeg enzima antioksidativne zaštite – superoksid dizmutaze 1 (SOD1). Pored toga, pomaže dejstvo prirodnog insulina i ima direktnog uticaja na smanjenje bola. Kod pacijenata sa dijabetesom, cink se gubi preko bubrega, a njegov nedostatak je povezan sa mikrovaskularnim komplikacijama dijabetesa (uključujući polineuropatiju) i srčanim bolestima. Povoljan efekat primene cinka je posebno izražen kod muškaraca sa dijabetesom.

L-karnozin

Karnozin je molekul koji je normalno prisutan u ljudskom organizmu. Dokazano je da ubrzava metabolizam hormona koji se oslobađaju usled stresa, smanjujući na taj način koncentraciju hormona stresa u cirkulaciji. Takođe postoje dokazi da sprečava stvaranje slobodnih radikala čime se potvrđuje njegov antioksidativni status što je veoma važno jer oksidativni stres leži u osnovi mnogih poremećaja u organizmu kao što su neurodegenerativna i ishemijska oštećenja centralnog nervnog sistema. Od drugih efekata pokazuje imunostimulativno dejstvo.

Kompleks vitamina B

Vitamini B kompleksa imaju povoljan efekat na periferne nerve, čak i ako je njihova koncentracija u serumu uredna. B vitamini utiču na sintezu aksona i omotača perifernih nerava, na energetski metabolizam u nervima, na sintezu neurotransmitera, kao i na smanjenje bola. Primena vitamina B kompleksa smanjuje simptome neuropatskog bola i poboljšava objektivni neurološki nalaz kod pacijenata sa dijabetesnom neuropatijom.